Witaj na Ogólnopolskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować

Aktualnie obowiązujący regulamin forum

Podstawowe zasady użytkowania forum: postanowienia ogólne, rejestracja, Użytkownicy oraz netykieta

Wstęp
REGULAMIN WWW.OFON.NET
Regulamin ten wchodzi w życie z datą opublikowania go, tj. 23.07.2007
Konstytucja, art. 54.
"Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
Dlatego też Administracja Ogólnopolskiego Forum Osób
Niepełnosprawnych www.ofon.net nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Forum.


A. Postanowienia ogólne
1. Za Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych (OFON) uznaje się forum dyskusyjne pod adresem http://www.ofon.net, zwane dalej Forum.
2. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników Ogólnopolskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.
3. Administratorom Ogólnopolskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, dalej zwanym również Administracją, przysługuje prawo do dowolnego zmieniania treści tego regulaminu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
4. Rejestracja i korzystanie z Forum jest dobrowolne i darmowe.
5. Wklejenie tekstu cudzego autorstwa spoza Forum (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora, wyłącznie za jego zgodą oraz bez ingerencji w treść.
6. Umieszczane na Forum zdjęcia, rysunki i inne media oraz załączniki są własnością Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody Użytkownika.
7. Administracja nie bierze odpowiedzialności za łamanie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich. W razie stwierdzenia łamania praw autorskich należy kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem dopuszczającym się tego czynu z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Administracji.
8. Zabrania się publikowania i pisania:
a. treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, przekleństw, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby;
b. treści podżegających do kłótni, konfliktów, sporów;
c. materiałów, obrazków, filmów, odnośników do stron internetowych niezgodnych z polskim prawem;
d. materiałów związanych z pornografią, a także mających negatywny wpływ na osoby niepełnoletnie;
e. materiałów obrażających uczucia religijne innych osób;
f. treści popierających dyskryminację rasową, etniczną, religijną, dyskryminujące osoby z odmienną orientacją seksualną, kulturową, filozoficzną, etc.;
g. prywatnej korespondencji;
h. treści reklamowych i tzw. kryptoreklamy bez wyraźnej zgody Administratorów Forum;
i. spamu we wszelkiej postaci;
j. zdjęć, grafik, filmów i innych mediów mogących wywołać zniesmaczenie lub niewłaściwych (np. golizny, czynności uważanych za intymne i prywatne, niezgodne z prawem, ośmieszające itd.), a także wszystkie wykraczające poza poczucie dobrego smaku;
k. treści naruszających prywatność innych Użytkowników;
l. oraz innych materiałów, które mogą być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem.
9. W trosce o dobro naszych Użytkowników, zabrania się zakładania tematów i pisania postów na tematy religijne w działach innych niż "Wiara". Niedostosowanie się do tego punktu grozi usunięciem tematu bądź postu a nagminne łamanie nawet trwałym usunięciem Użytkownika z Forum.
10. Na Forum obowiązuje całkowity zakaz umieszczania ogłoszeń poza działami do tego przeznaczonymi (Ogłoszenia).
11. Użytkownicy zobowiązani są do rozwiązywania prywatnych spraw i konfliktów poza Forum.

B. Rejestracja
1. Rejestracja na Ogólnopolskim Forum Osób Niepełnosprawnych jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Aby zarejestrować się na Ogólnopolskim Forum Osób Niepełnosprawnych należy przejść całą procedurę rejestracji, czyli: wypełnić login, podać hasło, powtórzyć go oraz obowiązkowo podać właściwy, prawidłowy adres e-mail. Na ten mail zostanie wysłany link aktywacyjny, na który należy wejść aby dopełnić procedurę rejestracji. Wskazane jest także uzupełnienie informacji o sobie w swoim Profilu po pomyślnym przejściu rejestracji.
3. Konta założone dłużej niż 20 dni bez pełnej rejestracji (a więc bez uaktywnienia konta linkiem aktywacyjnym) zostają usunięte z Forum a link aktywacyjny straci ważność.
4. W przypadku problemów z rejestracją należy zwrócić się o pomoc do Administracji Forum, wysyłając wiadomość e-mail na adres ofon.net@gmail.com.
5. Konta z nieprawidłowym adresem e-mail, niecenzurowanym loginem, a także nieużywane oraz nie mające żadnych postów dłużej niż rok mogą zostać usunięte z Forum bez uprzedzenia.
6. Administratorzy nie usuwają kont Użytkowników na życzenie. Odstępstwem od tego punktu jest sytuacja przedstawiona w pkt. B.3 i B.5. oraz gdy Użytkownik nie ma żadnych postów na Forum i wyraża chęć usunięcia konta.
7. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno konto na Forum.
8. Zabrania się zakładania nowych kont na Forum celem ominięcia kar nałożonych przez Administrację. Konto takie po jego wykryciu zostanie natychmiast zawieszone, a w uzasadnionych przypadkach, wszystkie konta Użytkownika.
9. Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu modyfikacji rangi, uprawnień lub zmiany danych i grafik niezgodnych z regulaminem Forum.
10. Administracja ma prawo do ukarania Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu Forum.

C. Użytkownicy
1. Status Użytkownika Forum nabiera każda osoba z chwilą zarejestrowania się na Ogólnopolskim Forum Osób Niepełnosprawnych i nie traci go wraz z nabyciem innych statusów (Przyjaciel Forum, Moderator, Junior Admin, Administrator itp.).
2. Użytkownicy Forum są zobowiązani do przestrzegania netykiety, której zasady są zamieszczone w tym regulaminie (patrz na nagłówek "netykieta" – punkt D).
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść wszystkich postów napisanych z jego konta, nawet jeśli napisał je ktoś inny.
4. Użytkownik jest zobowiązany do nierozpowszechniania, nieujawniania oraz nienamawiania innych do praktyk uznawanych powszechnie za niezgodne z Polskim Kodeksem Prawa (np. rozpowszechnianie muzyki, zdjęć, programów, gier itp. chronionych prawem autorskim).
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad wstawianej sygnaturki:
a. nie może mieć więcej niż 6 linijek tekstu;
b. dozwolone są (nieruchome) pliki graficzne o wymiarach odpowiadających 6 linijkom tekstu;
c. można podawać adresy internetowe do stron niekomercyjnych, nie przynoszących korzyści materialnych.
d. zabronione jest umieszczanie linków do innych for dyskusyjnych (do tego są odpowiednie działy na Forum) oraz firm i stron komercyjnych.
e. zarówno tekstowa jak i graficzna sygnaturka nie może rzucać się w oczy. Zabronione jest używanie kontrastowych kolorów w plikach graficznych, a wielkość czcionki użytej w sygnaturce tekstowej nie może być większa od tej używanej standardowo na Forum.
f. zabrania się pisania treści rasistowskich, nawołujących do przemocy, obrażających, wulgarnych oraz wykraczających poza granice zdrowego rozsądku. Zabrania się także umieszczania linków do takich stron.

D. Netykieta
1. Zabrania się publikacji treści podżegających do kłótni, konfliktów czy sporów.
2. Należy Ignorować posty podżegające do kłótni, konfliktów i sporów, nawet jeśli zostało się sprowokowanym.
3. Należy zachować cierpliwość - często musi upłynąć trochę czasu, zanim post dotrze do wszystkich lub ktoś zainteresowany go przeczyta.
4. Nie należy pisać pod wpływem emocji – zanim wyśle się post na Forum trzeba przemyśleć co chce się przekazać innym. Warto sprawdzić, czy w wypowiedzi nie ma wulgaryzmów, zbyt dużej ilości skrótów oraz czy wiadomość jest czytelna i zrozumiała.
5. Zabrania się rozsyłania reklam bądź innych „śmieciowych” informacji (tzw. SPAMu) na Forum, zarówno na publicznym, czacie jak i poprzez prywatne wiadomości (PW). Wątki i posty jednowyrazowe lub/i bez logicznego sensu będą usuwane bez uprzedzenia.
6. Poprawne cytowanie - odpowiadając na post nigdy nie należy cytować jej w całości, chyba że jest to absolutnie niezbędne (z reguły nie jest). Podczas cytowania słów przedmówcy, należy odpowiadać pod każdym akapitem z osobna i tylko te fragmenty, do których się odnosi.
7. Poprawne nadawanie tematu nowym wątkom. Podczas tworzenia nowego wątku należy pamiętać o nadaniu mu sensownego, zrozumiałego i zgodnego z zawartością treści tematu. Temat np. „Od Krzyśka” lub „Pytanie” nie są odpowiednie.
8. W polu przeznaczonym na temat nie należy pisać treści wątku. Pole to, jak sama nazwa wskazuje, służy do umieszczenia tematu wątku, treść należy umieścić w miejscu na to przeznaczonym.
9. Zabrania się używania WERSALIKÓW (dużych liter) zarówno w temacie jak i treści postu, a także na czacie i w prywatnych wiadomościach (PW). Pisanie wersalikami odbierane jest jako krzyk.
10. Pisząc na Forum należy zachować poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną. Należy również unikać slangu oraz skrótów wyrazowych.
11. Przed publikacją nowego wątku należy upewnić się, że temat nie był wcześniej poruszany. W tym celu należy użyć funkcji „Szukaj”. Posty nie związane z tematem mogą zostać usunięte lub przeniesione do osobnego wątku.
12. Zabrania się pisania wiadomości nie na temat (tzw. off topic), czyli pisania postów nie związanych z tematyką wątku głównego. Posty kwalifikowane jako „off topy” będą usuwane z Forum, a Użytkownicy je piszący mogą zostać ukarani, gdy będą robić to nagminnie pomimo upomnień.
13. Należy okazywać szacunek innym Użytkownikom Forum. Zakazane jest wyśmiewanie i obrażanie innych Użytkowników Forum.
14. Prywatne wymiany poglądów i rozmowy należy kontynuować poza Forum, np. za pomocą Prywatnych Wiadomości.
15. Emotikonek (uśmieszków) należy używać z umiarem – są one dodatkiem do treści, nie odwrotnie. Posty zawierające same emotikonki będą usuwane, a autor może otrzymać ostrzeżenie jeśli będzie tą czynność powtarzać.
16. Zakaz trollowania - w przypadku zachowań antyspołecznych, takich jak ośmieszanie, obrażanie czy wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych i często nieprawdziwych wiadomości, skłócanie i wprowadzanie w błąd Użytkowników Forum, a także wykonywanie innych czynności prowadzących do dezorganizacji Forum, Administracja ma prawo zawiesić - czasowo lub na stale konto Użytkownika przejawiającego powyższe zachowania.

Prawa i przywileje osób pilnujących porządku na Forum, rodzaje kar stosowanych za łamanie regulaminu Forum oraz Ogłoszenia

E. Moderatorzy
1. Moderatorami Ogólnopolskiego Forum Osób Niepełnosprawnych mogą zostać osoby tylko i wyłącznie posiadające rangę Przyjaciela Forum. Chęć zostania moderatorem określonego działu lub kilku należy zgłosić do administracji, która rozpatrzy zgłoszenie.
2. Moderatorzy są po to, by służyć radą i pomocą Użytkownikom Forum, a także by dbać o porządek i organizację na Forum oraz w przypisanych im działach.
3. Pełnienie funkcji Moderatora jest nieodpłatne i dobrowolne.
4. Moderatorzy są zobowiązani traktować Użytkowników Forum z szacunkiem i podchodzić do wykonywanych zadań bezstronnie.
5. Użytkownicy są zobowiązani do okazywania szacunku Moderatorowi niezależnie od tego, czy zgadzają się z jego decyzją. Należy pamiętać, że działa on dla dobra Forum i jego sprawnego funkcjonowania.
6. Decyzje podjęte przez Moderatorów nie podlegają dyskusji.
7. Moderatorzy mają prawo zamykać, usuwać, edytować, przenosić, dzielić i łączyć tematy lub posty, a także do innych czynności powiązanych z ich funkcją.
8. Moderatorzy mają prawo zwracać uwagę Użytkownikom na ich niewłaściwe zachowanie oraz udzielać im OSTRZEŻEŃ.
9. Moderator jest tylko człowiekiem i nie spędza na Forum 24/7. Zgłoszenia zostaną załatwione tak szybko, jak to możliwe.
10. Moderator rozpatruje zgłoszenia Użytkownika pod względem jego zasadności, w przypadku zgłoszeń nieuzasadnionych ma prawo do zamknięcia zgłoszenia bez podejmowania działania i informowania o tym Zgłaszającego.
11. Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi na stronniczego lub niesprawiedliwego jego zdaniem Moderatora. Skarga taka powinna być przesłana w formie prywatnej wiadomości (PW) do Administratora.

F. Junior Admin
1. Junior Adminami Ogólnopolskiego Forum Osób Niepełnosprawnych mogą zostać osoby tylko i wyłącznie posiadające rangę Moderatora Forum. 2. Osoby do pełnienia funkcji Junior Admina wybierają Administratorzy Główni.
3. Junior Admini są po to, by służyć radą i pomocą Użytkownikom Forum, a także by dbać o porządek i organizację na Forum we wszystkich działach.
4. Junior Admini mają takie same obowiązki i zobowiązania jak Moderatorzy.
5. Pełnienie funkcji Junior Admina jest nieodpłatne i dobrowolne.
6. Junior Adminom należy się szacunek, nawet jeśli Użytkownik nie zgadza się z jego decyzją.
7. Decyzje podjęte przez Junior Adminów nie podlegają dyskusji.
8. Junior Admini mogą nakładać na Użytkownika kary przewidziane w punkcie H za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.
9. Junior Admin jest tylko człowiekiem i nie spędza na Forum 24/7. Zgłoszenia zostaną załatwione tak szybko, jak to możliwe.
10. Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi na stronniczego lub niesprawiedliwego jego zdaniem Junior Admina. Skarga taka powinna być przesłana w formie prywatnej wiadomości (PW) do Administratora Głównego.

G. Administratorzy
1. Zadaniem Administratora jest podejmowanie najważniejszych i najistotniejszych decyzji na Forum.
2. Administrator ma prawo do wszelkich działań na Forum.
3. Administrator ma prawo usunąć Użytkownika z Forum, jeśli ten nie przestrzega niniejszego regulaminu lub działa na szkodę Forum.
4. Administrator ma prawo naruszyć prywatność Użytkownika Forum w przypadku niedostosowania się do jego zaleceń bądź regulaminu w ciągu 24 godzin od pisemnego upomnienia.
5. Decyzje Administratora są ostateczne.
6. Praca Administratora jest nieodpłatna. Pamiętaj, że, Administrator jest tylko człowiekiem i nie spędza na Forum 24/7.

H. Kary
1. Nieprzestrzeganie regulaminu Forum jest równoznaczne z otrzymaniem kary. Kary zależne są od rodzaju przewinienia.
2. Przed otrzymaniem kary Użytkownik otrzyma upomnienie (publiczne lub poprzez wiadomość prywatną) od uprawnionych do tego osób wymienionych w pkt. H.5.
2a. Rodzaje kar stosowanych na Forum: ostrzeżenie, nałożenie moderacji postów, ograniczenie funkcjonalności konta Użytkownika, tymczasowy bądź stały ban konta Użytkownika.
3. Brak poprawy na upomnienia skutkuje otrzymaniem ostrzeżenia, o którym mowa w punkcie H.4.
4. Liczba otrzymanych ostrzeżeń wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności konta Użytkownika:
- 1 ostrzeżenie, najczęściej otrzymuje się w przypadku braku poprawy na pisemne upomnienie
- 2 ostrzeżenia – skutkuje blokadą pisania na czacie oraz wysyłania prywatnych wiadomości
- 3 ostrzeżenia - zakaz pisania na Forum, czacie i prywatnych wiadomości
- więcej niż 3 ostrzeżenia – kara ustalana indywidualnie przez Administrację.
4.1. Każde ostrzeżenie jest widoczne w profilu Użytkownika przez 120 dni.
4.2. Liczba dni ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w punkcie H.4. ustalana jest indywidualnie przez Administrację.
4.3. Ostrzeżenia sumują się.
5. Kary, o których mowa w punkcie H.2 i H.2a. może nakładać Użytkownikom Forum wyłącznie osoba pełniąca funkcję Moderatora, Junior Admina lub Administratora.
6. Administracja ma prawo indywidualnie ukarać Użytkownika według własnego uznania, jeśli uzna, że kary wymienione w punkcie H.4. są niewystarczające.
7. Administratorom przysługuje prawo degradacji, a więc usunięcia określonych osób z pełnionych funkcji (Moderatorów i Junior Adminów), jeśli nie przestrzega się zasad określonych w ścisłym regulaminie tej grupy.

I. Ogłoszenia
1. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne.
2. Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub poprzez podanie danych niezgodnych z prawdą.
3. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
5. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo lub dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne.
6. Zabrania się umieszczania ogłoszeń sprzedaży: narkotyków, broni, przedmiotów erotycznych, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich, towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów które nie istnieją.
7. Zabrania się zamieszczania tych samych ogłoszeń w różnych kategoriach ogłoszeniowych lub działach Forum.
8. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia lub dołączone do ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administracja OFON, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takiego ogłoszenia bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.

Zakończenie
Ostatnia modyfikacja treści Regulaminu Forum: 31.07.2014r.
W razie problemów z rejestracją na Forum, proszę pisać na mail: ofon.net@gmail.com

Powered by phpBB ® | phpBB3 Style by KomiDesign
cron