Witaj na Ogólnopolskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Moderatorzy: Lunea, Junior Admin

Avatar użytkownika
User

asia_86

Ranga

Moderator

Moderator
Posty

10608

Dołączył(a)

21 sie 2006, 14:39

Lokalizacja

Podkarpacie

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Postprzez asia_86 » 21 sty 2017, 16:23

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Lady D. im. Krystyny Bochenek 2017
§ 1
1. Organizatorem Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek 2017 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej , zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Lady Disabled z siedzibą w Katowicach przy ul. Stalmacha 17, zwane dalej Organizatorem.
2. Biurem Konkursu jest Siedziba Stowarzyszenia Lady Disabled, ul. Stalmacha 17, 40-058 Katowice. E-mail: konkursladyd@o2.pl
§ 2
1. Celem Konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw wśród wszystkich obywateli.
2. Cel Konkursu realizowany jest przede wszystkim przez uroczyste
wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego Lady D. 2017 laureatkom Konkursu w następujących kategoriach:
a. Dobry Start - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26
działających w różnych obszarach życia społecznego,
b. Kultura i Sztuka - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki,
c. Sport - kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu,
d. Życie Społeczne - kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych, inicjatywach obywatelskich, lub wspierających je instytucjach,
e. Życie Zawodowe - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo.
§ 3
1. Kandydatka do tytułu honorowego Lady D. 2017 zgłoszona może być do Biura Konkursu listownie do dnia 15 lutego 2017 roku. Zgłoszenia przyjmuje również Pani Ilona Raczyńska-Ciszak nr tel.501 593 432 e-mail ilona-r@wp.pl
2. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2 ppkt a) , musi mieć
ukończone 18 lat życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1 powinna być osobą niepełnosprawną w rozumieniu polskiego prawa i mieszkać na terenie Polski.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 może dokonać osoba fizyczna, organizacja społeczna (związek, stowarzyszenie, fundacja, kościelna osoba prawna) lub instytucja samorządowa.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 i 4, należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w konkursie oraz przynajmniej jedną fotografię z wizerunkiem kandydatki w formie elektronicznej.
6. W przypadku kandydatki w kategorii "Dobry Start", która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 roku życia, czynności, o których mowa w pkt. 5 dokonuje jej opiekun prawny.
7. Kandydatka do tytułu honorowego Lady D. 2016, a w przypadku kandydatki, która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 roku życia jej opiekun prawny oraz podmiot dokonujący jej zgłoszenia, zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do podania prawdziwych informacji o kandydatce oraz udzielenia na prośbę Biura Konkursu innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
§ 4
1. Wyboru laureatek tytułu honorowego Lady D. 2017 dokonuje Kapituła Konkursu.
2. Kapitułę Konkursu stanowi od 5 do 9 członków, w tym przewodniczący i sekretarz, powołanych przez Organizatora Konkursu.
3. Kapituła dokonuje wyboru, o którym mowa w pkt. 1 do dnia 21 lutego 2017 roku.
5. Kapituła z własnej inicjatywy lub na wniosek Organizatorów Konkursu może przyznać jedno Wyróżnienie Specjalnie dla niepełnosprawnej kobiety za jej szczególne i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.
§ 5
1. Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego
Lady D. 2017 laureatkom Konkursu nastąpi w dniu 8 marca 2017 roku o godzinie 11:00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach przy placu Rady Europy 1.
2. Zaproszenie na uroczystość, o której mowa w pkt . 1 laureatki otrzymają z conajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.
§ 6
1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w siedzibie Biura Konkursu oraz na stronach internetowych.
2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jest
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, a jego wykładnia należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
3. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za kwestie sporne wynikłe
wskutek działania osób trzecich.
4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
Załącznik nr 1 do Regulaminu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LADY D.
im. Krystyny Bochenek 2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATKI DO TYTUŁU
LADY D. 2017
Imię i nazwisko kandydatki:
data urodzenia i miejscowość zamieszkania kandydatki:
kontakt do kandydatki (nr telefonu i adres mailowy):
charakterystyka kandydatki (informacje o wykształceniu i pracy, prowadzonej działalności, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach):
proponowana kategoria wyróżnienia i uzasadnienie zgłoszenia:
dane organizacji zgłaszającej (nazwa, adres, kontakt)

z: https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1904076665
" - A kim jest Wojownik Światła ?- Człowiekiem , który umie docenić , jakim cudem jest życie; który do samego końca walczy o to, w co wierzy..." (P. Coelho- Wojownik Światła).

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Powered by phpBB ® | phpBB3 Style by KomiDesign