Witaj na Ogólnopolskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować

Co daje certyfikat z języka obcego?

Jeśli chcesz porozmawiać w jakimś języku lub o nim - to miejsce dla Ciebie.

Moderatorzy: Lunea, Junior Admin

no avatar
User

hardak

Ranga

Dyskutant

Dyskutant
Posty

420

Dołączył(a)

25 gru 2008, 21:46

Imię

Piotr

Co daje certyfikat z języka obcego?

Postprzez hardak » 3 maja 2010, 21:09

Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEF) – to dokument poświęcony europejskiemu systemowi kształcenia językowego - uczenia się, nauczania i oceniania. Określa on wiedzę i umiejętności użytkownika danego języka na każdym poziomie zaawansowania: A1 – umiejętność znalezienia się w podstawowych sytuacjach, A2 – rozumienie nieskomplikowanych informacji i konstruowanie nieskomplikowanych zdań, B1 – porozumienie się jako turysta, B2 – rozumienie sensu i przyzwoita rozmowa, C1 – dobre rozumienie i wysławianie, C2 – bardzo dobre rozumienie i płynna wymowa.

ALTE Association of Language Testers in Europe zrzesza 29 członków, wśród których są nie tylko uniwersytety, lecz także organizacje rządowe i pozarządowe. Można zdawać egzaminy z następujących języków: angielski, litewski, baskijski, walijski, bułgarski, duński, rosyjski, estoński, fiński, francuski, grecki, portugalski, hiszpański, holenderski, niemiecki, kataloński, luksemburski, łotewski, norweski, polski, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Z każdego z języków można otrzymać certyfikat. ALTE ma pięć poziomów zaawansowania. Pokrywają się one z poziomami Rady Europy A2–C2.

ECL European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Language.

Członkowie ECL to przede wszystkim prestiżowe europejskie uniwersytety, które przygotowują egzaminy i metody ich oceniania. Egzaminy można pisać w kilkunastu europejskich językach: holenderskim, angielskim, fińskim, portugalskim, francuskim, szwedzkim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, węgierskim, duńskim i włoskim. ECL wyróżnia cztery poziomy zaawansowania od A do D, które pokrywają się z poziomami A2–C1 (wg Rady Europy).

TELC The European Language Certificates to system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Egzaminy TELC sprawdzają praktyczne umiejętności. Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 podstawowy do B2 zaawansowany.

Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność. Egzamin zdany np. z języka angielskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka niemieckiego, czy francuskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Certyfikaty językowe TELC (poziom B2: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski) są oficjalnie uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka.

W Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, bądź końcowe na wielu uczelniach państwowych i społecznych.

***

Certyfikaty angielskie

British Council Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa; tel. (22) 695 59 00 begin_of_the_skype_highlighting (22) 695 59 00 end_of_the_skype_highlighting; fax. (22) 621 99 55. e-mail: info@britishcouncil.pl. www.britishcouncil.org/pl/poland.htm

BEC - Business English Certificate - najpopularniejszy egzamin biznesowy na świecie potwierdzający znajomość języka biznesowego, przeprowadzany na trzech poziomach: BEC1 podstawowy, BEC2 – średnio zaawansowany oraz BEC3 - zaawansowany. Składa się z: pisania, czytania, rozmowy i rozumienia ze słuchu.

CAE - Certificate in Advanced English – wiele szkół średnich uznaje egzamin za wystarczający do nauki języka angielskiego. Test potwierdza znajomość języka ogólnego na poziomie zaawansowanym niższym i składa się z pięciu części: czytania, pisania, gramatyki, rozumienia ze słuchu i rozmowy.

CPE - Certificate of Proficiency in English – potwierdza perfekcyjną znajomość języka i jest niezbędny dla osób, które chcą uczyć języka angielskiego w szkołach wyższych. Egzamin składa się z pięciu części: czytania, pisania, testu gramatycznego, rozumienia ze słuchu oraz rozmowy.

FCE - First Certificate in English – ten certyfikat często zwalnia z egzaminów wstępnych na studia. Jest najpopularniejszym egzaminem, który potwierdza ogólną znajomość języka angielskiego. Składa się z: czytania, pisania, testu gramatycznego, rozumienia ze słuchu i rozmowy.

EFB - English for Business - jeśli ubiegamy się o pracę w międzynarodowym koncernie potwierdzi naszą znajomość języka biznesu. Egzamin przeprowadzany jest na czterech poziomach zaawansowania. Na wszystkich poziomach składa się z zadań pisemnych, a na poziomie drugim i trzecim dodatkowo z rozmowy.

EFTI - English for Tourism Industry – egzamin specjalistyczny dla pracowników sektora turystycznego, przeprowadzany na dwóch poziomach zaawansowania: elementarnym i średnio zaawansowanym. Składa się z części pisemnej (np. przygotowanie oferty) oraz części ustnej (np. scenki sytuacyjne).

GMAT - Graduate Management Assesment Test – jest obowiązkowy dla kandydatów na zagraniczne studia MBA. GMAT sprawdza umiejętność logicznego myślenia (matematyka i logika) oraz zdolność analizowania (analiza tekstu). Składa się z trzech części: ogólnojęzykowej, rachunkowej oraz pisania analitycznego.

TOEIC - Test of English for International Communication - sprawdza zdolności do komunikowania się w środowisku zawodowym oraz w życiu codziennym. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language - sprawdza ogólną znajomość języka i umiejętność posługiwania się nim na co dzień. Zaliczony egzamin uprawnia do podjęcia studiów anglojęzycznych.

TSE - Test of Spoken English - traktowany jest jako uzupełnienie TOEFL. Egzamin sprawdza umiejętność komunikowania się. Kandydaci instrukcje i pytania słyszą w formie nagrania audio, a ich odpowiedzi są nagrywane.

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce – to egzamin biznesowy przeprowadzany w formie indywidualnej rozmowy z egzaminatorem. Egzamin można zdawać na jednym z pięciu poziomów, od podstawowego do zaawansowanego. Popularny wśród menedżerów i studentów uczelni biznesowych.

***

Certyfikaty francuskie

Instytut Francuski ul. Senatorska 38; 00-095 Warszawa tel. 0-22 505.98.00; fax 0-22 828.90.56; e-mail: kursy@ifv.pl; www.ifv.pl

DELF - Diplôme d’Etudes en Langue Française - najpopularniejszy egzamin z języka francuskiego w Polsce, wybierany przez kandydatów na studia we Francji. Test sprawdza ogólną znajomość języka i składa się z sześciu części, podzielonych na dwa poziomy DELF 1er degré oraz DELF 2er degré. DELF 1er degré jest świadectwem znajomości podstawowego języka francuskiego. DELF 2er degré zaświadcza o znajomości języka w stopniu zaawansowanym.

DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française – zdają go kandydaci na studia we Francji oraz kandydaci do nauczania języka francuskiego w Polsce. Warunkiem dopuszczenia do DALF jest zaliczenie w całości DELF 2er degré. Egzamin obejmuje ogólną znajomość języka francuskiego na poziomie uniwersyteckim. Składa się z czterech części: B1 - część pisemna: streszczenie tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B2 - część ustna: przesłuchanie tekstu i dyskusja; B3 - część pisemna: streszczenie przygotowanego tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B4 - część ustna: wypowiedź na wybrany temat i dyskusja z egzaminatorem.

Acces au DELF 2 eme degré – jest syntezą egzaminu DELF 1er degré. To egzamin ogólnej znajomości języka francuskiego na poziomie zaawansowanym. Test jest przeznaczony dla osób, które chciałyby zdawać egzamin DELF 2er degré, z pominięciem zaliczania wszystkich części pierwszego poziomu (DELF 1er degré). Zaświadczenie o zaliczonym egzaminie Acces au DELF 2 eme degré daje możliwość zdawania dalszej części egzaminu DELF.

***

Certyfikaty niemieckie

Goethe-Institut ul. Chmielna 13 A wejście od ul. Chmielnej 11 00-021 Warszawa; www.goethe.de/warschau. Informacje na temat kursów: e-mail: info@warschau.goethe.org; tel.: +48 22 5059000 begin_of_the_skype_highlighting +48 22 5059000 end_of_the_skype_highlighting; fax: +48 22 5059010. Informacje na temat egzaminów: e-mail: egzamin@warschau.goethe.org; tel.: +48 22 5059044 begin_of_the_skype_highlighting +48 22 5059044 end_of_the_skype_highlighting; fax: +48 22 5059049.

GDS/KDS - Grosses/ Kleines Deutsches Sprachdiplom - wymagany do podjęcia studiów wyższych w Niemczech oraz dla chętnych nauczania języka w średnich i wyższych szkołach. Egzaminy potwierdzają bardzo zaawansowaną znajomość niemieckiego. Do zaliczenia testu trzeba znać świetnie gramatykę, opracować wcześniej przeczytaną lekturę (najczęściej lista dostępna w ośrodku egzaminacyjnym) wyjaśnić przeczytany tekst, napisać wypracowanie.

ZD - Zertifikat Teutsch - najpopularniejszy egzamin z niemieckiego potwierdzający ogólną znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Składa się z pięciu części: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, test gramatyczny, napisanie listu i rozmowy.

ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung - egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Składa się z: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, napisania tekstu i rozmowy.

PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International - najpopularniejszy egzamin biznesowy potwierdzający znajomość języka na poziomie ZMP (zaawansowany) jest poszerzony o słownictwo z dziedziny ekonomii i gospodarki.

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung – certyfikat dla kandydatów na studia w Niemczech, potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, rozumienia ze słuchu oraz rozmowy.

ZDfB - Zertifikat Deutsch für den Beruf - egzamin wymagany przez pracodawców w Niemczech. Test znajomości ogólnego języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

***

Certyfikaty hiszpańskie

Hiszpański Ośrodek Kultury 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 4, tel. 22 622-54-22 begin_of_the_skype_highlighting 22 622-54-22 end_of_the_skype_highlighting (19), fax 22 622-54-13 e-mail: instituto@cervantes.pl; www.cervantes.pl

Diploma Básico de Espanol - najpopularniejszy egzamin z języka hiszpańskiego, często wymagany przez uczelnie hiszpańskie do podjęcia studiów. Certyfikat potwierdza ogólną znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Składa się z pięciu części: testu gramatycznego, redagowania dwóch tekstów (razem do 400 słów), rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu i rozmowy.

Diploma Superior de Espanol – powinni go zdawać kandydaci na nauczycieli języka hiszpańskiego oraz wszyscy zainteresowani pracą lub studiami w Hiszpanii. Egzamin świadczy o zaawansowanej znajomości języka i kultury Hiszpanii. Składa się z pięciu części: testu gramatycznego, rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, redagowania dwóch tekstów (razem do 400 słów) i rozmowy.

***

Certyfikaty włoskie

Włoski Instytut Kultury ul. Marszałkowska 72 00-545 Warszawa tel: 22.628.06.10/18 fax: 22.628.10.68. email: seqreteria.iivarsavia@esteri.it; www.iic.pl

CILS - (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – potwierdza znajomość włoskiego w stopniu podstawowym. Egzamin sprawdza poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, kompozycja tekstu, konwersacje, struktury językowe. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, która jest nagrywana.

CELI - (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) - zaświadcza o znajomości języka włoskiego na pięciu poziomach (od podstawowego do bardzo zaawansowanego). Test składa się z 4 części (do poziomu CELI2): czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Od poziomu CELI3 do CELI5 dochodzi jeszcze specjalna znajomość gramatyki i słownictwa.

DELI - DILI - DALI (Diploma di Lingua Italiana) – egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania.

DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana jest egzaminem z języka włoskiego dla obcokrajowców na poziomie elementarnym. Kandydaci powinni porozumiewać się w prostych sytuacjach życia codziennego oraz rozumieć podstawowe struktury języka włoskiego. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i płynność wypowiedzi.

DILI - Diploma Intermedio di Lingua Italiana jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich sytuacjach życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna.

DALI - Diploma Avanzato di Lingua Italiana jest egzaminem sprawdzającym znajomość włoskiego na poziomie zaawansowanym. Kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich złożonych sytuacjach życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna.

***

Certyfikat rosyjski

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 25,

tel. (022) 848-04-11 begin_of_the_skype_highlighting (022) 848-04-11 end_of_the_skype_highlighting, e-mail: kursy@ronik.org.pl; www.ronik.org.pl/kursy.htm

TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) - test z języka rosyjskiego na każdym z pięciu poziomów składa się z 5 części: leksyki i gramatyki, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Egzaminy odbywają się 2 dni: pierwszego dnia przeprowadzane są testy ze słownictwa i gramatyki, z czytania i pisania, natomiast drugiego dnia – z rozumienia ze słuchu i mówienia.
no avatar
User

pierut

Ranga

Pisarz

Pisarz
Posty

617

Dołączył(a)

11 wrz 2011, 10:28

Lokalizacja

poznań

Imię

Jan

Re: Co daje certyfikat z języka obcego?

Postprzez pierut » 4 cze 2015, 18:58

Bardzo ciekawy artykuł
List of language proficiency tests:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_la ... ency_tests

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Powered by phpBB ® | phpBB3 Style by KomiDesign